Lista på produkter efter tillverkare Emerio

Vi ser till att produkterna uppfyller de strängaste säkerhetskraven. Därför tar vi hänsyn till teknik och funktionalitet, men vi använder inte bara de rätta materialen för att skydda människors hälsa och miljö. 
Emerio, i samarbete med Kema-Dekra, har utformat ett testprogram baserat på dagens behov. Vår kvalitetsavdelning arbetar nära varandra med Kema-Dekra och sida vid sida, de utför noggranna kvalitetskontroller innan produkter introduceras på marknaden.
Vi känner starkt om leveranskedjans arbetsförhållanden. Det är därför vi är medlem i BSCI-plattformen för företag som deltar i Business Social Compliance Initiative. Syftet är att förbättra arbetsförhållandena över hela världen. Noggrann uppmärksamhet ägnas åt hälsa, säkerhet, barnarbete, diskriminering och löner. Mer information finns på www.bsci-intl.org/

97,5% av alla produktmaterial får nytt ändamål efter återvinningsprocessen. Paketen är gjord av 100% återvinningsbart material.

Emerio erbjuder dig en prisvärd och högkvalitativ produkt.