Mina rättigheter BRP

Den allmänna dataskydds förordning (BRP) är en ny digital integritet reglering införs den 25 maj 2018. Det standardiserar ett brett spektrum av olika sekretesslagstiftning tvärs över EU till en central regelverk som skyddar användarna i alla medlemsländer.

Rätt till uppgifter portabilitet Exportera du personuppgifter som lagras på denna butik. Skapa en Excel-fil som innehåller alla dina känsliga data.

Rätten att Forgotten Radera ditt konto från butiken tillsammans med alla dina personuppgifter. Alla dina adresser, order, och andra data kommer att gå förlorade.

Rätt att vara anonym Ändra information med fiktiva data. På så sätt din identitet skyddas.

Rätt till information Detta omfattar alla insamling av data genom företag och privatpersoner måste informeras innan data samlas in.

Rätt att få information korrigeras Detta säkerställer att individer kan ha sina data uppdateras om det är inaktuell eller ofullständig eller felaktig.

Rätt att begränsa behandling Individer kan begära att deras uppgifter inte används för behandling.

Rätt till objekt Detta innefattar enskildas rätt att stoppa behandlingen av deras uppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt som skall anmälas Om det har skett en dataintrång som äventyrar en kund personuppgifter, har du rätt att få information inom 72 timmar
har blivit medvetna om överträdelsen.

Cookie Law Nästan alla webbplatser använder cookies - små datafiler - att lagra information i människors webbläsare. Vissa webbplatser innehåller hundratals av dem.

PayPal